Rosenholms net

En Internet forbindelse i Rosenholms Net koster 100,- kr. pr måned, der betales for et halvt år ad gangen. Der er ingen tilslutningspris, men ved tilslutning betales for de resterende måneder i det pågældende halvår.

Tilmeld dig herWebmail

Tilmelding til Bredbåndsforeningen Rosenholms net.

Hvad koster det?

En Internet forbindelse hos Rosenholms Net koster 100,00 kr. pr. måned for ubegrænset Internetforbrug.
Der er ingen tilslutningsafgift men der betales ved tilslutning et beløb der dækker de antal måneder der er op til starten på den ordinære halvårlige opkrævning.
Dvs. der skal betales mellem 100 og 500 kr. ved tilslutning for den første periode.
Der fremsendes efterfølgende en opkrævning på 600 kr. hvert halve år.

Hvordan bliver jeg tilsluttet?

For at blive tilsluttet skal du henvende dig til Klaus eller Lotte på tlf: 26 89 59 63, eller på mail: mail@rosenholmsnet.dk

2 + 9 =