Rosenholms net

En Internet forbindelse i Rosenholms Net koster 100,- kr. pr måned, der betales for et halvt år ad gangen. Der er ingen tilslutningspris, men ved tilslutning betales for de resterende måneder i det pågældende halvår.

Tilmeld dig herWebmail

Rosenholms Nets ny hjemmeside

(4. januar 2014)

Rosenholms Net har nu fået en ny hjemmeside, opbygningen er i væsentlighed som den gamle, ændringen er primært teknisk hvor den er ændret fra at være skrevet i ren HTML til at være et CMS system.