Rosenholms net

En Internet forbindelse i Rosenholms Net koster 100,- kr. pr måned, der betales for et halvt år ad gangen. Der er ingen tilslutningspris, men ved tilslutning betales for de resterende måneder i det pågældende halvår.

Tilmeld dig herWebmail

Opkrævning udskudt en måned.

(3. Januar 2018)

Opkrævning udskudt en måned.

Bestyrelsen besluttede på sit møde i December at udsætte opkrævningen en måned da det vil betyde en mere simpel administration af årsafslutningen og det tilhørende regnskab.

Opkrævningen vil derfor blive udsendt ca 20 Januar til betaling 2. Februar.