Rosenholms net

En Internet forbindelse i Rosenholms Net koster 100,- kr. pr måned, der betales for et halvt år ad gangen. Der er ingen tilslutningspris, men ved tilslutning betales for de resterende måneder i det pågældende halvår.

Tilmeld dig herWebmail

Ny Email vejledning

(4. januar 2014)

Under Email “Mail opsætning mm” er indlagt en vejledning i opsætningen af Spam og antivirus filter