Rosenholms net

En Internet forbindelse i Rosenholms Net koster 100,- kr. pr måned, der betales for et halvt år ad gangen. Der er ingen tilslutningspris, men ved tilslutning betales for de resterende måneder i det pågældende halvår.

Tilmeld dig herWebmail

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 22. februar 2021 kl. 19,30 i Hornslet Hallens klublokale.

(10. januar 2021)

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 22. februar 2021 kl. 19,30 i Hornslet Hallens klublokale.

Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år,
4. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelsen.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være tilsendt bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.
Grundet Covid-19, skal man tilmelde sig senest 8 dage før generalforsamlingen, til formand Jørn Dam på mail j.dam @ rosenholmsnet.dk, for at vi kan sikre, at det kan afvikles inden for retningslinjerne for Covid-19, på en sikker måde. Der vil kun være adgang for dem der har tilmeldt sig.
Hvis Covid-19 situationen udvikler sig, så vi er nød til at aflyse, vil du modtage en mail herom, på den mail du har brugt ved tilmeldingen.
Rosenholms Net har ved tidligere generalforsamlinger være vært med et mindre traktement efter generalforsamlingen, hvor vidt det vil ske i år vil blive afklaret kort inden generalforsamlingen, i forhold til de Covid-19 retningslinjer der er på det tidspunkt.